Az építkezés éve - minden korosztályban!

Cikkünk apropója, hogy január 15-én zárult az első "egyetemi roadshow", mely során a hazai egyetemeken oktató testnevelők végezhették el az Ultimate oktatásmódszertanáról szóló képzésünket. Talán már köztudott, hogy 2012-ben a Testnevelési Egyetemen kezdték meg testnevelő szakembereink az Ultimate frizbi oktatását felsőoktatási intézmény testnevelés órai keretei között. Azóta rendszeres tantárgyként jelent meg a Budapesti Gazdasági Egyetemen és a Semmelweis Egyetemen is a sportág. 2019 őszétől a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség közreműködésével megcéloztunk újabb egyetemeket, főiskolákat; pontosabban azok Testnevelőit, hogy a helyi tantervekbe felkészülten iktathassák be a repülő korong csapatsportot. Az elmúlt négy hónapban közel félszáz egyetemi testnevelő végezte el a képzést a Közszolgálati Egyetem, az ELTE, a Szombathelyi Egyetem, a BME, a Semmelweis és legutóbb a Kaposvári Egyetem képviseletében. Így tehát öt újabb felsőoktatási intézményen ismerkedhetnek meg a hallgatók a sportággal megfelelő szakmai keretek között. A projekt kapcsán a szövetség elnöke elmondta, hogy kettős célt tűztek ki: egyfelől a hazai sportdiplomácia és sportpolitika számára igen fontos mérőszámot jelentő felsőoktatási sportági jelenlét növelése a cél; másfelől a sportág széles körű társadalmi ismertségének elérésében fontos szerep jut az egyetemi sportoknak - márcsak azért is, mert az Ultimate jó eséllyel az új évtizedben Universiade sportággá válhat!

"Az eddigi 3 állandó egyetemi jelenlétet most 5 intézménnyel növelhetjük - nem beszélve azokról az örömteli un alulról jövő kezdeményezésekről, ahol nem a helyi testnevelők, hanem a hallgatók építik ki az egyetem sportági életét, mint például Debrecenben vagy Pécsett. Mindehhez persze fontos az utánkövetés, és a már elért testnevelők motiválása az egyetemi versenyek szervezésére és részvételre. Ezt elősegítendő idén a már hagyományosnak mondható Ultimate MEFOB mellett megrendezzük a Strand Ultimate MEFOB-ot és az oktatói Ultimate MEFOB-ot is, ahol nem a hallgatók, hanem az egyetemi tanárok mérik össze tudásukat." - mondta el Erdősi Zoltán.

Felmerül egy harmadik potenciális cél is, mégpedig a hazai felnőtt élmezőny bővítése, merítési lehetőségének növelése is. Ezen a téren azonban a szövetség vezetése másként gondolkodik. "Eredendően az Ultimate valóban egyetemi sportág volt. S mind az angol-szász országokban, mind Európa nagy részén a mai napig a legfontosabb merítési bázis az egyetem. A magyar modell - ha szabad így fogalmazni - ettől eltér. Amellett, hogy igyekszünk a sportági jelenlétet növelni a felsőoktatásban, a hazai versenysport eredménycentrikus alapját mi a minél fiatalabb kori kiválasztásban látjuk. Nem véletlen az sem, hogy a jelenlegi felnőtt! válogatott keretnek már mintegy feléről elmondhatjuk, hogy általános iskolában kezdték el a sportágat, tanórai keretek között, a testnevelőjük ösztönzésére. És egyre nehezebben tud bekerülni valaki úgy a nemzeti csapatba, hogy fiatal felnőttként (akár más sportágból váltva) kezd el frizbizni. Éppen ezért szintén az idei esztendő egyik fontos projektje, hogy az alsó tagozatos korosztálynak (6-11évesek) is meghirdetjük az ingyenes szövetségi versenyeket. És talán nem lövök le poént, ha elmondom, hogy nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy kifejezetten az alsó tagozatos tanítóknak és az óvodapedagógusoknak tudjuk szervezett keretek között átadni a sportág alapjait. A jövő sportági elitversenyzőit szeretnénk már az óvodában, ill. iskolakezdéskor elérni. Összegezve elmondhatom, hogy a 2019. évi mérhető sikerek után a 2020-as esztendő inkább az építkezés éve lesz. Az óvodáktól az egyetemekig minél több pedagógust célzunk meg továbbképzéseinkkel." - folytatta a gondolatmenetet Erdősi.

A grandiózus tervekhez mi mást is kívánhatnánk a szövetség szakembereinek és a frizbi sportok hazai szerelmeseinek, mint...

...Jó Szelet!

 

A Kaposvári Egyetemen továbbképződtek a testnevelők. Felkészülnek a tanító(nő)k és óvó(nő)k!